Er is zoveel meer mogelijk bij de aanpak van ADHD

2012-06-slimm-gezond-voorkantWanneer een kind gedragsproblemen vertoont, zoals overmatig druk, opstandig of snel afgeleid, wordt vaak gedacht aan ADHD. Normaal gesproken wordt het kind dan aangemeld voor een uitgebreide test. Uit observatieonderzoek wordt aan de hand van de symptomenlijst uit het handboek voor de psychiatrie al dan niet de conclusie getrokken dat het kind ADHD heeft.

‘Medicatie is op dit moment het enige protocol dat een kinderarts of kinderpsychiater hanteert. Niet ieder kind reageert goed op medicatie. De vraag is of medicatie een oplossing biedt voor een syndroom, zoals ADHD. Het is geen ziekte en toch wordt een geneesmiddel ingezet.’